KONTAKT
Turistička agencija "DER"
Banjol 778 - 51280 Rab
HRVATSKA

Telefon: 385 51 721 500
Fax: 385 51 721 321
E-mail:
der@ri.t-com.hrTrgovačko društvo DER za turizam, trgovinu, zastupanje i prijevoz d.o.o.
Registrirano u trgovačkom sudu u Rijeci, Tt-09/817-7
Temeljni kapital: Kn 20.000,00
Član uprave: Živko Grce
OIB: 58026194304
MBS: 040047883
Banka: Privredna banka Zagreb - žiro račun:
IBAN HR77 2340 0091 1170 3134 6

devizni račun SWIFT CODE PBZGHR2X 70010-481052
DER d.o.o.
IBAN CODE: HR77 2340 0091 1170 3134 6

ID: HR-AB-51-040047883
Adresa: Banjol 778, Rab 
Copyright © 2013.