KONTAKTRadno vrijeme
od 01.01. do 30.04.
od 01.10. do 31.12.
8.00 - 13.00
nedjeljom i blagdanom zatvoreno
od 01.05. do 15.05.
od 16.09. do 30.09.
8.00 - 14.00
svakodnevno
od 16.05. do 30.06.
od 01.09. do 15.09.
8.00 - 20.00
svakodnevno
od 01.07. do 31.08.
8.00 - 22.00
svakodnevno

Turistička agencija "DER"
Banjol 778 - 51280 Rab
HRVATSKA

Voditelj poslovanja: Živko Grce
Tijelo nadležno za nadzor: Ministarstvo turizma – Služba turističke inspekcije

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJAPRIGOVORA OD STRANE KORISNIKA USLUGA:
Sukladno čl. 6 st. 3 Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/2017) obavještavamo korisnike naših usluga da eventualne prigovore na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u pisanom obliku, izravno u našim poslovnim prostorijama, putem pošte (Turistička agencija DER d.o.o., Banjol 778, 51280 Rab, Hrvatska) putem telefaksa (+385 (0)51 721 321) ili putem elektroničke pošte (der@ri.t-com.hr)


Telefon: 385 51 721 500
Fax: 385 51 721 321
E-mail:
der@ri.t-com.hrTrgovačko društvo DER za turizam, trgovinu, zastupanje i prijevoz d.o.o.
Registrirano u trgovačkom sudu u Rijeci, Tt-09/817-7
Temeljni kapital: Kn 20.000,00
Član uprave: Živko Grce
OIB: 58026194304
MBS: 040047883
Banka: Privredna banka Zagreb - žiro račun:
IBAN HR77 2340 0091 1170 3134 6

devizni račun SWIFT CODE PBZGHR2X 70010-481052
DER d.o.o.
IBAN CODE: HR77 2340 0091 1170 3134 6

ID: HR-AB-51-040047883
Adresa: Banjol 778, Rab 
Copyright © 2018.